Công ty TNHH một thành viên kỹ thuật Thâm Quyến Yaorong

Cao chất lượng sản phẩm, Dịch vụ chuyên nghiệp, là các nhà cung cấp lõi trong ngành công nghiệp laser!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
2017 Tri n lãm Ánh sáng Qu c t Qu ng Châu
- May 25, 2017 -
Thách th c và c h i, nhóm Yaorong ang ch y trên làn xe v i ch t l ng t t và d ch v c ng nh b o m ch t l ng, vì v y ch ng trình này s nhìn th y s khác bi t c a nhà máy LED, và ch c ch n nó s c c p nh t hi n th và l i ích nhi u h n s c cung c p cho khách hàng. & Nbsp;

Chúng tôi r t mong c g p b n trong Tri n lãm Ánh sáng Qu c t Qu ng Châu n m 2017!

Ngày m & amp; Th i gian: 09 - 12 tháng 6 n m 2017 09:30 - 18:00

a i m: Khu liên h p xu t nh p kh u Trung Qu c s 380 Yuejiang Zhong Road, qu n Haizhu, Qu ng Châu, Trung Qu c

Yaorong Booth NO: .C09 & nbsp; Hall 9.2